Bieren
 Over bier
 Potjebier
 Leden
 Recepten
 Fun
 Games
 E-cards
 Drankgebruik
 

Vergisting

Inleiding

Inleiding
We kennen drie soorten vergisting n.l.

- De boven of hoge gisting
- De onder of lage gisting
- De spontane gisting


De boven of hoge gisting:
Dit is de oudste techniek. Sinds het ontstaan van het bier heeft men bovengisting toegepast. Ook de wijnbereiding is een bovengisting. Elke bovengistende brouwer heeft zijn eigen gistrassen die hij zorgvuldig bewaart en bewaakt. Bij een bovengisting wordt het karakter, de reuk en de smaak hoofdzakelijk bepaald door de gistsoort. Bij de bovengisting wordt het wort uit het brouwhuis teruggekoeld tot 15 graden Celsius. Men laat de temperatuur tijdens het gisten (soms) oplopen tot 25 graden. Einde gisting koelt men terug tot 5 graden en kan het verpompen naar de lageringstank beginnen. De gist wordt einde gisting afgeschept en kan opnieuw worden gebruikt. De nagisting op fles gebeurt ook alleen maar bij bovengistende bieren. Bij de nagisting wordt nog suiker en gist toegevoegd voordat het bier in de fles afgevuld wordt. Dan wordt het bier in de fles nagegist bij een temperatuur van 20 graden. Door de zwaartekracht zakt de gist naar de bodem van de fles.

De onderof lage gisting:
De bieren van bovengisting waren vroeger snel aan bederf onderhevig. Op een bepaald moment ontdekte men dat bier, bij lage temperatuur vergist en bewaard, minder snel bedierf. De uitvinding van de koelmachine was dus zeer welkom. Bovendien zakte de gist naar de bodem en hoefde dus niet meer afgeschept te worden.
Na de ontdekking van Pasteur dat er verschillende gistrassen zijn isoleerde men ook de ondergistende soorten. Het was de Deen Hansen die als eerste een raszuivere gist isoleerde. In Nederland werd rond 1870 de eerste ondergistende brouwerij gebouwd, namelijk die van Amstel. Heineken volgde enkele jaren later. Nederland liep nogal achter de feiten aan want reeds in 1420 werd al over ondergisting gesproken in München. Bij de ondergisting wordt het wort uit het brouwhuis teruggekoeld tot 6-8 graden. Tijdens de gisting laat men de temperatuur oplopen tot 10-12 graden. Is het bier vergist dan koelt men het zover mogelijk terug en verpompt het naar de lager-kelders waar het bier op 0 graden wordt bewaard. De gist wordt onder uit de gistkuip gehaald en kan voor een volgende vergisting worden gebruikt. Van een reincultuur kan men achtereenvolgens 8 brouwsels vergisten.

De spontane vergisting:
Dit is een mengsel van hoge en lage gisting, maar meestal hoge. De vergisting gebeurd niet door het toevoegen van gistrassen maar door wilde gist (en bacteriën) die zich in de lucht bevindt. Het gistingsproces duurt veel langer, soms wel enkele maanden tot jaren!!! Er is slechts 1 plaats waar deze vergistingmethode wordt toegepast en dat is in het Zenne dal vlak bij Brussel. De meest bekende bieren van deze methode zijn de geuze lambiek bieren.

De lagering
Zowel het bier van lage als dat van hoge vergisting, is na de eerste vergisting niet direct klaar voor consumptie. Het bier wordt overgebracht naar de lagertanks. Hier blijft het minimaal een week liggen, hoewel er ook bieren zijn die wel een jaar blijven liggen. Tijdens de lagerperiode wordt een aantal niet gewenste stoffen, die vrij zijn gekomen tijdens de vergisting, afgebroken.Tevens gaat de vergisting langzaam door. De term “lager” komt van het duitse “lagern” wat opslaan betekend.

De filtratie
Vroeger werden de bieren niet gefiltreerd. Ze werden met natuurlijke klaringsmiddelen in de klaringskuipen geklaard. Zeker bovengistende bieren werden niet gefiltreerd. Een groot nadeel van filtreren is ook het verwijderen van een aantal smaakstoffen. Filtratie wordt dan ook meestal om marketing technische redenen gedaan. Het gefilterde bier ziet er voor de consument beter uit. Het gefiltreerde bier wordt opgeslagen in helderbiertanks, vanwaar het naar de flesafvul- of vatenafvulinstallatie wordt gepompt.

De afvulling
Tegenwoordig vult men af in flessen, vaten en soms zelfs tanks van 500 of 1000 liter.

(c) Potjebier.nlPowered by Source WebDesign