Bieren
 Over bier
 Potjebier
 Leden
 Recepten
 Fun
 Games
 E-cards
 Drankgebruik
 
Brouwerijen >> Alfabetisch overzicht

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Het Anker


Geschiedenis
Brouwerij Het Anker is één van de oudste brouwerijen van het land. Het eerste officiële bewijs dateert van 1369. Uit het kasboek van het Sint-Romboutskappitel blijkt dat ene "Jan in den Anker" zijn penning betaalde.

Een tweede historische referentie krijgen we in 1433 als Matthijs "Jan"s zone" de onrendabele stadsbrouwerij opkocht. Rond 1400 besloeg de oppervlakte van het Mechels Begijnhof, inclusief het "Crankenhuys" of hospitaal een derde van het stadsgebied. De gebouwen van de brouwerij, met enkele nog authentieke 15de eeuwse gedeelten, bevinden zich aan de rand van het Begijnhof.

Een derde historische referentie dateert van 1471 toen Hertog Karel de Stoute uitvaardigde dat het bier dat hier gebrouwen wordt vrijgesteld was van stadstaksen en accijnzen "voor de begijntjes zelf en hunne officieren"....

Laat ze in Olen maar prat gaan op hun bierkroes met drie oren, zeker is wel dat Keizer Karel zelfs na zijn troonafstand regelmatig Mechels bier liet overbrengen naar het verre Spanje om er daar, temidden van de wijngaarden, tenvolle van te genieten.

In 1873 koopt Louis Van Breedam, samen met zijn zuster Brouwerij Het Anker over en bouwt één van de eerste moderne brouwerijen met een stoomketel. In 1904, meer bepaald de 31ste December, wordt de NV Boonaerts en Van Breedam omgevormd tot NV Het Anker.

In 1912 bouwt Victor Van Breedam de eerste mouterij in Vlaanderen, opgetrokken in gewapend beton. Van dan af produceert men hier dag en nacht mout, zowel voor Het Anker als voor de omliggende brouwerijen.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog beslissen de Duitsers dat er maar één brouwerij mag blijven functioneren in het Mechelse. Een lottrekking beslist dat Chevalier Marin de "winnaar" is. De brouwzaal van Het Anker wordt ontmanteld want het rode koper wordt omgesmeed tot oorlogstuig.

Na de "Grooten Oorlog" kent de brouwerij een periode van grote bloei met een aantal nieuwe bieren die het levenslicht zien. In die periode brengt Charles Van Breedam het tot voorzitter van de Brouwersunie van België.

Mede door de economische crisis van de jaren dertig en het stilvallen van een aantal kleinere brouwerijen die hun mout afnamen van Het Anker, wordt het duidelijk dat de mouterij een te grote capaciteit heeft. En dus gaat men op zoek naar alternatieven. Het is ook de tijd dat men experimenteert met het aanmaken en mengen van droge voeding en dieetmaaltijden op basis van granen en droge stoffen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog komen die experimenten goed van pas, want er wordt nog weinig gemout, maar des te meer "rantsoen"-voedsel aangemaakt. Er mag van de bezetter enkel nog een licht bier gebrouwen worden, de "Zero-huit" of 0,8 (het alcoholvolume). Door deze activiteiten slaagt de brouwerij erin talrijke Mechelaars werk te verschaffen zodat die niet naar Duitsland hoeven om daar arbeidsdienst te verrichten.

In 1945 neemt de brouwerij een nieuwe start. Er wordt een gloednieuwe en voor die tijd hypermoderne brouwzaal opgetrokken met grote hangende koperen ketels. De brouwerij stoot een aantal activiteiten af om zich weer toe te leggen op het brouwen van bier. De verouderde mouterij valt stil en van dan af zal de brouwerij haar mout betrekken van andere mouterijen.

Vanaf 1960 verovert de Gouden Carolus de Belgische en buitenlandse biermarkt. Naast dit "Keizersbier" gaat Brouwerij Het Anker zich toeleggen op het brouwen van de amberkleurige Mechelschen Bruynen en de blonde Triple Toison d"Or.

In 1990 neemt, met Charles Leclef, de 5de generatie van de familie Van Breedam de roerstok in handen. De koperen brouwketels blijven in productie, maar de koeling, gisting en lagerings-installaties worden gemoderniseerd, voor een betere en gelijkmatige kwaliteit.

De oude Riverside aan de Guido Gezellelaan wordt verbouwd en omgedoopt tot "De Twee Palen", brasserie en uithangbord van de brouwerij.

Na twee korte "verlovingen" met Riva (1991-1993) en John Martin (1995-1997), besluit Charles Leclef in de zomer van 1998 om het weer 100% onafhankelijk verder te zetten.

Nieuwe bieren, Blusser, Cuvee van de Keizer, Mechelse Reuzen, worden met succes gecreëerd. in augustus 1999 wordt het Hotel Carolus, 22 kamers, in de oude stockage ruimtes van de brouwerij geopend. Hiermee bezit Het Anker een unicum in België, nl. een hotel in de site van een in werking zijnde brouwerij.

Met de leuze "Bouwen aan tradities" wordt er verder gebouwd aan een stevige verankering van Het Anker in Mechelen.


LandBelgië
Websitehttp://www.hetanker.be
Bier(en)Anker Blond / Margriet
Ankerbok
Blusser
Gouden Carolus
Gouden Carolus - "Cuvée van de Keizer"
Gouden Carolus Ambrio
Gouden Carolus Christmas
Gouden Carolus Easter Beer
Gouden Carolus Hopsinjoor
Gouden Carolus Triple
Mechelschen Bruynen
Mechelse Reuzenbier
(c) Potjebier.nlPowered by Source WebDesign